недеља, 4. март 2012.

Jezik izgubljen medju zubima


  BELĆIM KO PREDGOVOR (umesto predgovora)

 

      Ako postoji Tamni vilajet na ovome belom svetu - na Balkanu mu je mesto. Ako je na Balkanu - ovde je. Ispod Kunovice i Rakoškog vrha, koji brnči u nebo k'o krpče zaboraveno u modrilku. Gde ponekad zaćipi mozak od s'lnce ili mrždori ćišica danima i godinama.
      Ispod neba je zemlja k'o grutka ali i livada šarena ko peraška.
      Nema toga što Vas ovde može iznenaditi.
      Gde si maće ti ga nabijem - očekuje Vas umesto zdravo a mesto dovidjenja a u pizdu materinu. Ovde je za pedesetak gosta trista kurca dosta a kum kumicu na sred ornicu.
      Ovde je zona sumraka u kojoj je glagol jebati, čini se, jedini i najbolji i najgori. Sa njim s'vnjuje i sa njim s'lnce zaodi. Ovde se žestoko mrka, ćeca, prca, bukari, besuje, udara nitna, cepi, kundači, tera, ili ONODI - rečeno jednom univerzalnom rečju, koja zamenjuje svaku radnju. ONODITI je i jesti, i piti, i srati, i jebati, ali i svaka druga seljačka jebada eliti zajebancija na belome svetu.
      Osim onodenja tu se i dobro gnjete, krka, natepuje, nabaguje, zasteljuje i napucuje. Ali istovremeno se i pije i prepije pa se neko naćiti, natreska, utavri, nadrusa, nac'vti, naliže, namuzika, našljoka, navrlja, uvošti, nasisa, nacevči, zevnjoše, namokri, namuze, nadelja, načuka, umurdari, džibroše, naskube, ugotvi, nasviri eliti pak nacvrca.
      Dobra ženska je ćitka, upisana, tavralika, božurika, prandjija, drusna, gromovača, rundzava, rosovela, preklapača, domaćinska, k'paklija eli bus a loša akrep, karakondžula, ten'c, kljundrvo, rondja, čarilo eliti čuma.
      Dobar muž dobro onodi ali i kad udari če ti izlete dzvrkala, odleti cinka, uši zapoju, izbrojiš sve svitće, ispašnjači, istrese iz gače, smrdi ti šija, litnu trepće, naniže uši, razniže ko pinter bure, odlete pendžeta od op'nci, oči odzebnu, rasturi ko Murdža krstinu, isk'bli, jedeš ćotek, jedeš nemijen.
      Klasifikacija odstupanja od normalnog je bogatija od X revizije medjunarodne klasifikacije povreda bolesti i uzroka smrti, pa će se naći neko ko je zagulen, alnut, čuknut, zakačen, zaguljastren, zamuzen, zacepen, ščukan, vrtoglav, smlaten, potikan, istroven, zamlaten, odšrafen, b'g'ljiv, ned'g'v, ujet, k'ljav, alosan, neje nosen u sva ćošetija, eliti s'blaz.
      Ovde se igra sitna preperevka, lagani moravac, sitan čačak, lerija, brale Stevo ajd' na levo, Žićino kolo ali i klisa i klisarnik, po šorku, po konji, niškanje i džipkanje, ćorava svila, i svakakvojete.
      Nemojte se iznenaditi ako čujete, da ovde ne žive ptice nego piletija - ćosovci, ćisolopeje, čovekala, soće, drpkala, sipkaljće, putpudaljće, luleće a mogu se sresti i čudne i neobične životinje kao neveska, poganac, miska, manka, eli grozdovac. Osim toga životinje mogu biti buleste, murdžeste, masureste, kalušeste, mizeste, v'kleste, kapaste, čipe, žareste a boje šplovirano, ciguljavo, džandarljivo, ljiljakovo, alevo, kadžavo, pepeljavo, gušterljivo, rujevo, bordavo, pembelijesto, djuvezno.
      Tu su i sitne životinjice kojih samo ovde ima - brobinjak, brbonjak, tatavica, maslar, ološka eli dzondzar.
    O biljkama i travama postoji jedinstvena enciklopedijska zbirka od žl'tće, trgonji, slanopadže, blažičće, prisadi jagodarci, blagunci, vodenci, sitničće, pa travće petlovčiči, kokočice, grmotrn, poserka, babino usce, kačun, somurak, ženće, niksica, i takvojete.
      Na sred' ižu gori oganj iznad njega veridje i kot'l a ispod kot'l sadžak. Tuj je i ostruška da se podst'kne oganj ili izvadi crepnja eliti vršnik sturi. Na komin izlazi čur a na duvar visi solenica i ložičnjak a okolo teknetija, karlice, bučće, vedra, čuture i tl'čnici.
      Soba, ako je već ima, ima lesu, na lesu rogoža, na rogožu gunja, ispod gunju mutavdžika i gasarče na pendžerče.
      U zevnjicu se čuva zelje, vurda i rećija ali i kovčeg sas premenu: klašnjene i prtene pantalone, pamuklija, džemedanče, vezene čarape a gače su mislena imenica.
      Kad se oruža naš čovek, prvo obleče prtenu košulju dl'gu do kolena, pa breveneci eli na brič pantalone, dreška sas gajtančiči, na nodje vezene čarape i op'nci sas nevošte vrzani sas kozinjavu vrcu. Žene oblače, ćenarne košulje, zab'nji sas parice na ošvice, na glavu šamiče a na nodje vezene čarape, vrzane sas peklju i svinjsći op'nci. Sas kanicu se prevrzuje a u cedilku eli ljuljću uvrzuje. Na glavu se nosi kajica el' barla.  
      Slama je u plevnju, žito u presak a graor u tumbas. Leb se zamešuje u tekne a peče u vurnju. Na žešku vurnju malko liskovine trebu pa ne zagomiljaj mlogo nego jedž otrilnicu i puknicu ako večem ne jedeš lajna i tričnjaci.
      U slobodno vreme se jebavaju sojće ili žmi ko bua na mokar kur'c. Gosjani su dobrodošli ali ako zaćisnu ko matika u ločku može i dupe da im l'cka eliti jede banicu bez leb a može i da im odvugne kapsa ako sede na nezgodno mesto.
      Svi putevi su uglavnom krive i tesne vrvine sem jednog na koji će vas najčešće upućivati a taj put je put u pičku materinu. A ovde nema nikoga a da ga ne boli kur'c bar za nekakvojete.
      Ako opsuju, psuju sve po spisku i ćoravu misku, krvavo detence do lebac u dupence. Ali se bogami i zapeva: Letelo pile šareno, Stojane sine Stojane, ajd' da te majća joženi.
      Samo ovde se vrši poredjenje imenica kao i prideva. Pa je neko žl't, drugi požl't, a treći žl't nek si jebe mater. Ali zato neke imenice imaju samo dva padeža: Peru, od Peru, komto Peru, na Peru, o Pero, sas Peru, odi Pe­ru.
      Čudne se stvari dogadjaju u ovome vilajetu: Jebe ćar vajdu ta se radža šteta, i jebe lud zbunjenoga te se rodi zamlaten.
      Tu se rinta, gl'ta kaljište i gnjete puknica, cevči rećijica, jede banica, guli moruznica, razduvuje ćiselo mleko, djine od kurjaci i poganci ali i od milos mre.
      Vilajet li je, koji li je moj, kraj če kaže.

Нема коментара:

Постави коментар