среда, 28. март 2012.

REČNIK MANJE POZNATIH REČI

 

 

REČNIK MANJE POZNATIH REČI

 ab'r - glas, vest, poruka
aje - nesvr. mari, obraća pažnju, brine
aka - nesvr. jako udara, troši se, lomi se tamo-ovamo
apu - ujedaju, grizu
ak'l - pamet, razum
ali - nesvr. čini po volji, popušta, razmazuje
alevo - crveno
arči - nesvr. troši, rasipa
amza - glupak, neotesan, priglup
asli - potpuno, celo, prilično
albatin - nalbatin, potkivač
akrep - žena izrazito ružna lika, grubog tena
armunika - harmonika
artiška - deminutiv od hartija
alusina - grdosija
air - skrać. zair, berićet, seme, blago, trag, porod

badjavdjiše - sedi zabadava, lenstvuje
b'djim - tobože, kobajagi, valjda, kao da
belćim - tobože, kobajagi, valjda, kao da
b'z - zova, Sambucus nigra L.
blanta - nesvr. bunca, govori koješta, nagadja
bezdir - zort, panika, strah
belisvet - prilično, mnogo, bezbroj
bulest - sa belom šarom na čelu
brobinjak - mrav
basamaci - stepenice
blazni svet - sablažnjava svet
bagator - onaj koji stavlja snopove u vršalicu
barabar - uporedo, naporedo, zajedno, podjednako
b'sćija - grubo otesana krovna letva za redjanje ćeremida
b'ckolj - boca, bodljikava trava
b'ši - nesvr. prečutkuje, taji, krije
b'ška - posebno, zasebno, odvojeno
bašta - otac
bedjendisuje - nesvr. svidja se, voli, ceni, obraća pažnja
breveneci - suknene pantalone, turskog kroja
brkal - stavljao ruku unutra na čas, pipnuo brzo u nešto
brčkav - nabran, naboran, smežuren
bua - mlati po nečemu da ga istrese
bua - buva
belmuž - jelo u vidu kačamaka od mladog sira i kukuruznog brašna
belomujes - osoba plave kose, bele obrve i bele trepavice
biju žicu - obostrano izražavaju naklonost tj. zaljubljenost
bicman - jak snažan čovek ali bitanga
bilmez - neradan i prljav priglup čovek, bitanga
bulča - opšti naziv za vola, fig. priglup i jak čovek, budala
bulumač - neznanje, glupost,
bupa - udara
bupne - padne, tresne o zemlju sa velike visine
bus - busen, nizak grm
biči - nesvr. raseca testerom
bičćija - testera
bl'ska se - seva, odseva
bopka - bobica, zrnce, bubuljica, plih
bubaljća - buba
b'klica - drvena ili metalna kutija u kojoj kosač umače brus
b'galjiv - invalid, nesposoban sa nogama
baldisal - potpuno umoran, jedva diše od umora, izdala ga snaga
blagun - sladun, vrsta hrasta
bučće - drvene posude sa klipom za odvajanje maslaca od mleka
barla - šubara
banica - gibanica
braništa - zabrani šuma
brnči - štrči uvis ili u stranu
b'ndzov - čovek velike i neistrošene snage

vika - plače, kuka
v'zd'n - celog dana, po celi dan
vrvina - putanja, staza, kozja staza
vlačeg - trouglasta naprava za vučenje manjih tereta umesto kola
vanele - pleteni žemperi
vrnu - vrati, povrati
vuro, vuro - hlapljivo uzimanje jela
vajda - korist
vurnjak - hleb oko 2 kg. iz zidane peći za hleb,
vrca - kanap, vrpca od kozje dlake, poreklo - loza
val - veo
vuždalo - igračka od drvene pločice koja stvara buku okretanjem,
vuždi, vrždi - nesvr. bruji, zuji, zvrji
vuca se - brzo ulazi i izlazi
vočće - rasečene i osušene voćke, jabuke, kruške, šljive
vener - fenjer
vatka - dužina koja odgovara zahvatu šake, jedan hvat šakom
varkam - čuvam
vane li - uhvati li, započne li
vanu ga džurće - uhvati ga ludilo
vet - koji je nošen, izbledeo, olinjao, ostario
vunija - levak
vrtouška - igla sa okruglim otvorom za konac
viganj - mesto na kome kovači lože vatru za usijanje gvoždja
v'klesto - sive boje sa belom šarom na glavi u obliku slova "V"
vurda - mlečni proizvod od cedjenog kiselog mleka i paprike
vandžiral - poludeo
vreva - govor, razgovor,
vrlja - nesvr. baca

guljavo - olinjalo, oguljeno, opale dlake zbog bolesti
grsni­ce - konoplje, Cannabis sativa L.
gledci - zenice u oku
gletav - gnjecav, sa dosta vode i žilav
gl'tka - gutljaj
grčkava - tršava, nabrana, talasasta
guštak - gusta niska šuma
groznice - zelene šljive
gorun - najbolja vrsta hrasta
gmacka - gazi po blatu, kaljugi, snegu, gaca
godža - mnogo
gmičkaju - šljapkaju, bućkaju noge u opancima punim vode
gradinče - mala ogradjena bašta oko kuće, baštica, vrt
grmotrn - vrsta bodljikave trave, zečiji trn Ononis spinosa L.
grne - zemljani lonac za kuvanje jela na ognjištu
graor - grahorica
gute - izrasline u grlu, vrsta biljke slatkog korena
gmitrovče - hrizantema
grebuljče - grabulja
gnjete - trpa u usta, stavlja na silu usta
gnjasnu - snažno udari o zemlju celim telom
gasarče - limena posuda sa fitiljem na petrolej za osvetljenje
gušterljivo - zelene boje, boje guštera
gadža - nesvr. gadja, cilja
grsničište - njiva sa konopljem
guturač - gorčina, gorko i teško jelo
gabrak - grabova šuma
grutka - deminutiv od grudva, grudvica

dzvrkala - oči, oči koje zvirkaju
dibidus - skoro ceo
duvka - rupa, otvor
disazi - bisage
drpavi - iscepani i zakrpljeni
drpkaljća - ptica prdavac iz porodice barskih koka
dok si rek'l ćeč - dok si reko /britva, jedan i sl./ na brzinu.
devaju - gde će sa njima, gde da ih ostave,
deva se - nesvr. gubi se, nestaje
dene stog - sadeva, pravi stog sena
dene - svr. zaturi, sakrije, isčezne,
drusnu - udari o zemlju svom težinom
drusna - snažna i jedra žena
drčan - alapljiv, nezajažljiv, nenasit, bikovit
dovleče li se - jesi li se dovukao
drto - staro
dockan - kasno
dreš - vršalica
dušame - patos na zaprežnim kolima
drdavka - starinsko narodno kolo dosta brzog igranja
doda - starija sestra, deblja žena, žena od brata
doćid - završetak, kraj, podere odeću do kraja, iznosi je
d' - dah
dorim - skoro do
drvnik - drvljanik
drsne - uhvati zubima, otkide komad zubima
drobovi - džigerice
duvarište - zidine od porušene kuće
drezgavo - rapav, lošeg glasa, sa primesama šuma, nečist glas
dokaruje - nesvr. doteruje, dovozi
drapa - nesvr. češe se krupnim pokretima
drnka - nesvr. tandrče, lupka, zvecka, lupeta koješta
dropav - neuredne i zamazane odeće

djuvezno - boje višnje
djiža - čokot, trs
djine - nesvr. gine

ega - pril. valjda
edn'g - pril. odmah, istovremeno
el - vezn. ili
eliti - vezn. ili
ednuš - pril. jednom, jedanput

žl'tenica - žutika, žutenica
žvanjća - nesvr. zvoca, mlati praznu slamu, govori uz vetar
željća - kornjača
žetvarska stovna - testija za vodu za žetvare
žilće - žile, žile kucavice
žvajznu - snažno udari gvozdenim predmetom
žl'tće - sitne duguljaste žute šljive
željud - želudac
ž'ca - nesvr. bocka, probada, štreca
ždivka - nesvr. cedi rublje pritiskajući ili uvijajući
žl'na - ptica žuna Pictus martius
žl'taća - ptica žutovoljka Emberica citrinella.
žljebi - nesvr. plazi jezik, krevelji se

zaluži se - nesvr. isprlja se
zakasa - zapade u nevolju
zakokrdžuje - nesv. zakera, zamera
zavratoše - nesvr. udari šamar po vratu
zavalija - siromah, jadnik
zdrigosa - raspade, jedva se održava celo, u stanju raspadanja
zevnjoše se - napije se da se ne podiže od zemlje
zevnjica - podrum
zalos - loše, kvarno
zasteljuje - punu vreću pokriva krpom a preko nje veže kanapom
zaclne - zakrije, pokrije
zgmečka - zgnječi, spljošti, izgnjavi rukama
zadzrnu - zagleda
zadeva - dira se, čačka se
zalitalo - ono što obliće pri svakom poslu
zagomilja - dosadjuje stalno pitajući nešto
zorle - s mukom, na silu, silom tera
zubruje - pilji, netrmice gleda u nešto
zdadeni - stvoreni
zaire - hrana, ono što se čuva kao blago, stoka, seme
zabradilo ga - vezalo oko brade, vezalo u čvor, ne menja se
zjaji - nesvr. zija, zjavi, prodaje zjala
zgledžos - prolećni dan /Vrbica/ kada se zagledaju mladi
zalitačći - iz zaleta
zorzaman - loš trenutak, loše vreme, vreme na silu
zeljanik - pita od zelja
zasvitkal - zasvetlio očima, oči pune suza
zezaljća - popac, zrikavac
zajči uši - vrsta trave, loboda
zamlaten - blesav, glup
za džabe - besplatno, za badava
zamajalo - zablenulo
zajak - zec
zduva - raspadne se, istruli
zagon - deo tora kroz koji prolaze ovce jedna po jedna radi muže
zberu - skupe
zamete - izgubi trag, trag zameten repom
zalok - zalogaj
zatra - šteta

izemčes - vitak, tanak
isčamreje - iskopni, oslabi, izlapi, izvetri
iskube - isčupa
izmrmulji - izgovori sebi u bradu da drugi ne čuju niti razumeju
izrepči - udari snažno tojagom po celoj dužini ledja
ispisnici - istogodišnjaci
isk'bli - izli u jednom dahu, udari snažno da ga prosipa
izž'mbi - iskrivi i obesi usnu
iskruti - rasklima
izvundari - izgore na brzinu, plane za tren
ivorka - šuplji kamen u kome se skupila kišnica
izida - izjeda, pojede sve
istrovi - izgubi
iska - trebi, traži najčešće vaške ili gnjide, hoće nešto
izr'galo - izraslo, izguralo
ič - ništa, nimalo
izrčka - šiljatim predmetom isčeprka nešto iz rupe
isabi - svr. pobaci
ispudi - nesvr. istera, više se odnosi na ptice
iscibrio - postao ispijen, bled i prozračan
inća - stalno tuži, nije mu ništa po volji te cmizdri
igličje - jaglika, jagorčevina
izbilo grlo - kad izadje voda pored glavnog uzvora sa dosta pene
izd'ne - izdahne
isukljaše ga - poplašiše se, razbežaše se od straha
isprli - isplji se od vatre
iskube - isčupa

jesik - manjak, nedostatak
jesik si voj ga je - neka joj je na čast,
jevtika - tuberkuloza
jagli se nebo - promena boje neba pred kišu od tamnog ka svetlom
julari - ulari
jede nemijen - jede neopran zbod povreda

klisne - nesvr. iznenada pobegne
kl'k - kuk
kabat - indeklin. prideva kriv
kokalica - zglobovi, povrede na zglobovima
kotlaća - zemljana posuda za kiselo mleko ili čorbastu hranu
krpelj - grudva zemlje ili bilo čega kojim se može gadjati
kadžavo - braon
kalendro - obična smrdulja Bifora radians, miriše posle gradobije karakačka - mala stoličica napravljena od trokrakog drveta
kokočica - kokotac crvene boje
kovrždanj - vrsta božićnih hlepčića u obliku grčkog slova delta
kote - radjaju životinje
kaluša - ovca bele boje a crne glave i ušiju
kanate - bočna strana sanduka na zaprežnim kolima
klisa - ukoso zasečeno četvrtasto drvo 30 sm. sa dve strane
klisarnik - palica dužine oko jednog metra kojim se udara klisa
kapka - kap
klečka - palidrvce
kovenjaci - vrsta opanaka kovanih ekserima
kmet - seoski starešina, predsednik sela
krupa­vica - grad, susnežica
kladenci - mali uredjeni izvori vode
kaškave - prljave
kome ćune - kome dodje na pamet
konjoštip - rovac
kvo - šta
kljunice - kljunovi
kl'ne - kune
kraci - noge
klocne - uhvati zubima
korka - kora
kal'b'lk - svadja, rasprava, gužva
krno govedo - govedo slomljenog roga ili rogova
kane - nude, nagovaraju
klombrcnu - bućnu u vodu
kade sas dupetija - puštaju vetrove
krtina - grobna humka
kolesnica - dobro natovarena kola kabstom robom
kroti - sitno hoda /žena/, mirno pase /ovca/
kurtališe - otarasi, otrese, spase
korupče - krive, iskrivljuju
klaneta - klarinet
kordelj - palica okrunjenog klipa kukuruza
kalušesto - velike glave i specifične boje krzna - vune
kapesto - sa šarom u obliku kape
kanica - tkanica za pojas
kajica - kapa za mladu crvene boje, slična beretci,
krljež - krpelj
kaljište - blato
kara - nesvr. grdi, svadja se
k'svet'n - uljudan, pristojan, savestan
kači se - nesvr. penje se
kuta - nesvr. sakriva, krije

lipcotina - nešto što već lipsava, umire
ločka - bara
lopavica - istovremeno sneg i kiša
lamka - hvata jaje zubima
lajna - govedja, konjska balega
lipcala - crkla, crknuta, uginula
lubeničarka - vrsta kruški crvenog jezgra
leleče pa se ćine - iskida se od kuknjave
liskovina - obrštena grana s lisnika
lužno korito - korito u kome se luži i pere veliki veš
l'cka - štucka, štucanje
lindri se - cereka se
levina - kuća
lešica - mala leja
lerija - vrsta laganog starinskog kola
luleća - ptica koja pravi gnezdo izmedju grana dvaju drveta

ljuljća - ljuljaška od tkanina u kojoj se nose i spavaju deca
ljosnu - tresnu o zemlju kao pokošen
ljiljakovo - bolje ljiljana, ljubičasto

matiće - motike
mesalj - krpa kojom se pokriva testo dok narasta i pečen hleb
mešina - stomak
mrcinjav - bez apetita, slabo jede, mnogo bira hranu
m'škala - prljala
modrilka - vešplav, za beljenje veša
mašetija - maša, gvoždje sa džaranje po vatri, vatrelj
mazguljač - ono što je klizeće, beži iz ruku, mazno, ljigavo
mala - mahala
mrečka - smrt
mertečći ekser - dugački ekser kojim se zakiva mertek, gredica
maa - maše
mrte - zamajavaju se u jedno mesto, ovce kad pladnuju
medunika - pulmonarija, plućnjak
moruza - kukuruz
mokre pole - nakvašeni delovi skuta
masureste - naziv za crnpuraste rase /volova, ovaca/
manista - niza od bisera ili raznobojnih staklenaca
mantrak - djavo, ništa, /koji ti je djavo/
manistor - trava koja ima okrugle plodove poput staklenaca
moruznica - projara
mej - meh
miro - drvo sa zapisom kao svetim mestom
muter - šraf
mrždori - rominja sitna kiša
mrkaju se - ovce, prcaju - koze, bukare - svinje, teraju - konji
manka - šotka, patka
miska - ćurka
murdžesto - životinja pretežno crno-sive boje
mustači - brkovi
mizesto - sitno u licu
maslar - strižibuba
mutavdžika - ponjave od konopljanih kanapa obavijenih vunom

nenašpartani - neokopani kopalicom
nevošte - uloške u opancima od sukna
nadžapičav - jogunast, osoran, brzo i otresito reaguje
nač's - noćas
nužnik - klozet
nakutaše - posakrivaše
namiri - nahrani, uredi
neveska na­dijala - zapahnula lasica otrovnim dahom
niška - baca motku kao koplje
naklade oganj - naloži vatru
nabadža - nabada
niksica - prolećni cvet plave boje, obična Corydalis solida
natunti se - svr. natušti se, natmuri se, smrkne se, nabere obrve
natkvesi se - nadnese se
neli - rečica za sumnju, zar, zar ne, je l da
načuljili uši - okrenuli uši ka nečemu
načepe ga - navale na njega
naljeva - pije bez mere
nagnjasa - najede bez mere da pukne
naž'za se - svr. najede se da više ne može da okusi
naz'ndja - svr. napuni do vrha, sasvim napuni
naklendzi se - svr. naceri se, nasmeje se
nagušči se - naježi se, naroguši se
ned'gav - nesposoban za kretanje, nepokretan zbog bolesti
ne prči se - ne prsi se
neaće - nekako, nije loše
neprevijeni - nesavitljivi, nepopravljivi, čvrsti u opredeljenju
njeknja - prekjuče
nažepči - hirovito oklembesi donju usnu
naparasi - nezgrapno obuče, loše obuče ili sredi
naporačći - popreko pogleda, agresivan pogled
na kajdis - kao kad kidiše
nabaguje - pogr. jede preko mere
napucuje - pogr. prejeda
naćiti - nakiti, ukiti se, pogrd. nalije alkoholom
natreska - pogr. nalije alkoholom
nadelja, - pogr. nalije se alkoholom drvo
nacvrca - pogr. napije se do daske
nadrusa - pogr. prekomerno najede ili napije
naliže - pogr. prekomerno napije
namuzika - pogr. prekomerno napije

otočka - malopre
om'kne - padne s nečega, oklizne, propadne u provaliju
obedari - oni koji obeduju - ručaju
očepi - odvali, odlomi, otroši
ošav - voće
otroši - istroši, odlomi
otrulnica - jednolična svakodnevna hrana, koja se jedino mora
onodenje - zamena za bilo koju radnju /raditi, jesti, itd.../
otepa - slista, pojede
od'ne - nesv. odahne, predahne
omašljak - čime može da se razmahne i pogodi voćka na grani
ošav - voće
oskomina - kiselina, kisi mu, ježi se zbog kiseline
otrombolji - oklembesi
opakosti - ošteti, obere tudje
odćivčaše - nesv. odkevtaše
oprudi se - ojede se izmedju nogu ili prstiju na rukama
ocepi - iscepa, ovde pusti vetrove
oretnica - olalija, slama vezana u raklji, pale se na Poklade
oseveri - osveži, ohladi svežom vodom, probudi
omašljak - nešto čime može da se omaši, obori, pogodi
odklecka - odgega,
oplazina - neuzorani deo njive zbog slogova, kamenja, pluga
ostruška - gvozdeni žarač sa kukom i postruškom
oskudžuje - nesv. oskudeva,
ološka - uholaža
oma'a - omlati ga, obori ga sa grane
otrančilo - štrči na stranu
oklapčina - ono što se besplatno dobija
odvizeli - nemaju šta više da rade od dosade
ošvice - prednji deo odeće na prsima,
odvugne - svr. upije vlagu, navlaži se

pa - vez. opet, ponovo    
podicka - polako podiže, lagano ustaje
podokuje - podvikuje, poziva
putpuda­ljća - prepelica
pritrisa - podrhtava
propas - propust, ambis
poljak - poljar
palamida - glavinjača Cirsium arvense, boca
patrav - šepav, kljakav
pang'loz - skitnica, mangup, protuva, propalica, baksuz
poserka - bot. trava od srdobolje, protiv proliva
provrevi - progovori
prteno - od konopljanog platna
plekan - od pleha
pakos - šteta
presak - deo ambara od dasaka za čuvanje pšenice
pladne - podne
prisadi - kalemljene kruške, krupnije kruške
ponatam - malo dalje
pooratiš - popričaš
pešćirče - maramica
pustinjče - ono što je ostalo a nije ničije, dete siroče
plevnja - zgrada za slamu i seno, kao i plevu
pregl'ne - proguta pljuvačku
pondraci - crvi, gliste
pračka - praćka
po­trevi - pogodi
podolek - podalje
puzder - izlomljene stabljike konoplja
prlj - drvo za podizanje kola, tereta, kamenja
pljunka - pljuvačka
prtina - staza kroz sneg, prt
pceta - kučići
petlovčiči - bot. Corydalis cava L, kokotac bele boje
piskala - svirale
pob'še - porekne, odrekne, prećuti, utaji
povrzlo - uzica za vezeivanje nečega, torbe, pregače i sl.
plevi - čisti od trave
podlanica - bot. obična mrkvasta podlanica Caucalis daucoides L.
prodzrtaju se - proziru se
predreši se - preobukao se
prećine se - preplaši se, iskida se od straha
prkveje - izrasta, raste, napredjuje, ide napred
popljuckujuje - često pljucka
podvuckuje - podskakuje, nema mira
podb'zikuje - čas, čas pa pokušava da pobegne, podsmeva
podmicaljća - gnojna rana ispod nokata, vrsta trave
przaljća - mesto na kome se kliza, najčešće kamena ploča
puzgaju se - klizaju se niz kamenu ploču
pročevrljen - probušen
plevnja - zgrada za slamu, seno, plevu
poganci - miševi, pacovi
popošće - paprike, mahune
pokrovac - ono čime se pokrivaju volovi kod veće hladnoće
proml'ne me - prostruja /kroz telo/, prožme me
poganič - pomoćni ovčar na bačiji, gonič ovaca
poklopka - poklopac
pačavra - krpa za brisanje prljavštine
post't - širina koju u jedan mah zahvate kopači ili žeteoci
puknica - hleb, kad ga nema dovoljno i kad je jedina hrana
pupunj'k - zool. pupavac Upupa epops.
prpnja - prpće
pet'l - petao
potikal se - izgubi se
peraška - farbano jaje za Uskrs
peklje - petlje, ljudi koji su smotani, vrpce za držanje čarapa
presabulji - presavije, previje, prebaci preko
pamuklija - gornji deo odeće u vidu kaputa od pamuka
pembelijesto - sivobele boje
pendžeta - gumena zakrpa na odozdo iscepanim opancima
preperudje - leptiri
p'šče - stenje

razla­ma - trešti
razmirica - rat
rastavičje - rastavić, trava preslica
rad'kve - rotkve
r'čkaju - čačkaju, muvaju motkom
ripa - skače
r'ka - duva nos od slina
raštumeje - raspadne, raskisne, omekša, rastvore
rasopekljuje - raskopčava
rascveli - rastuži, ožalosti
rede li rede - redjaju li redjaju, zasluge umrlog u zapevci
rutav - dlakav, kosmat
r'nće - nozdrve
rujevo - boja rujevine, narandžasta
razdade vlašće patće po selo - raznese lažne vesti
rove - plače snažno i duboko naglas, kuka
rasovesto - račvasto, rakljasto
rucalo - deo gajdi koji proizvodi basove
ruca - zapeva iz dubine, plače na sav glas
r'džosa - zardja
rastuka - srčenica, deo koji povezuje prednji i zadnji deo kola
rožnice - šiljci na lojtrama
razduma ga - odvrati ga
rundzava - rutava, dlakava
rosovela - augm. izrazito krupna žena
rondja - ružna žena, obrasla dlakama, velike i neuredne kose
r'ga - udara snažno i kratko, muva, gura, ide nasumice
rebeče - nesvr. glasno smeje, namerno glasno se smeje

smetana - pavlaka
soveljća - čun kod tkanja
sosgas - hlorovodonična kiselina
stunti se - stušti se, smrči se, naoblači se
surdukne - gurne snažno i brzo
s'pre - zaustavi
slanopadže - divlja kruška sazreva kad padne slana
sadžak - gvozdeni tronožac na ognjištu
s'blaz - sablažnjava svet
slabine - sapi, struk
skolka se - skotrlja se
sučka - suvo drvce
santrač - ograda nad bunarom
skripci - škripci, vrsta pečurke koja raste na bukvi
sugrebi - crvenilo zbog ležanja na mestu gde su psi grebli
skolubica - zuluf
s'vnjuška - svanuće
st'vnjuška - sumrak, smrkavanje
smuca - skita
solenica - kutija za so, pogrdno, naziv za praznu glavu
svitka - svitac
srča - slomljeno staklo
skomlče - stalno zakera nešto, traži nešto
sopulj, somur - slina iz nosa
spotura se - sapliće se
somurak - visibaba
sugare - jagnje koje se kasno ojanji
s'nice - saonice
sl'ba - merivan
skaraše se - posvadjaše se
stepaše se - pobiše se
sobalje - rano izjutra, zorom
sabra - skupi
strugnu - šmugnu, krišom pobeže
sturi - skide
skadi - zaustavi, smiri, odmori
skovitli - uhvati bol, satera bol
suklendža - balavander, glupak, nepismenjaković
slamnjača - slamarica
stovne - testije
sl'ze - suze
sora - uzora
slog - neorani deo izmedju njiva na nizbrdici koji razdvaja njive
st'pka - pogazi
sekni ji - povuci ih
skrcaju kolečće - škripe kolica za plugove
smok - smuk
svaja - svastika, devojka koja vije venac za mladu, svojta
seba se - nesv. trza se od straha,
skobisa - skovitli, obuzme, salete
stine - nesv. hladi se
surta - klipan, glupan, nepismenjaković

taslice - manžetne na rukavima
tumbas - deo ambara za grahoricu i otpad od otrebljenog žita
tatavica - stenica, dosadna gamad
ten'c - vampir
tavralika - žena koja se gizda, drži ponosito, lepo oblači
tl'čnik - tučak, gvoždje za tucanje u avanu
trupče u mesto - tapće nogama u mesto
tekne - četvrtasta drvena posuda za mešenje hleba
tikvonjak - jelo od tikve, ili pita od tikve
til - zatiljak, potiljak
trmčilo, trmka - košnica od pruća i trave, neuredna kosa
trkleto - hiperkinetično dete, nemirno
trlice - drvene naprave za razdvajanje stabljike i vlati konoplja
table za pranje vunu - košare za pranje vune
talpe - podne daske
tana'c - ko igra na levom kraju kola
tupan - bubanj
teše - htede
tupano klašnje - sukno koje je obradjeno valjanjem i lupanjem
tutulina - prazna drvena posuda, pežorativno - praznoglavo
tićem - odjednom, iz čista mira
trljak - tor za ovce ogradjen trnjem ili od pruća
tepaju se - biju se
turlo - prašina
tropa - zvoni, lupa
trgonj - vrsta šljive, plave boje, pogodna za sušenje i pekmez
terajež - jež

ćualo - ptica ćuk
ćisne - kisne, kvasi se
ćar - korist, vajda
ćilci - nedozrele šljive kao rogač, bolesne ali se mogu jesti
ćiseli se - smeje se kiselo
ćilav - kilav
ćivirosa - udari nečim po glavi kao da mu namiče kapu
ćelepir - bolest
ćisolopeja - vuga, ptica
ćutuk - dub, panj, pežor. glup čovek
ćefne - htedne, hoće joj se
ćotek - dobre batine
ćipeč - vruće, kipuća voda
ćiškalo - metlica za kvašenje usijanog gvoždja
ćenar - pamučni konac za tkanje, vrsta platna od pamuka
ćevleisan - podnapit

usmrca - šmrče, šmrkće uz nos
ugari strnište - ore posle strnih žita
uštrklja se - obada se, beži od obada
ućivčaše se - zakevtaše
umusil se - uozbiljio se, obesio brke
uvika se - rasplaka se
ud'ne - udahne
uc'vte - procveta
už'lni - zakera, neprestano ponavlja iste zahteve
uslešča se - zadihao se
ustrupačći - skok iz mesta
ustobolči se - ukoči se, ne pomera se,
ududulji se - pridruži se, zalepi se
ujet - invalid, nesposoban sa rukama
udži - još više
uzbujali - besposleni, usedeli
udropa se - isprlja blatom odeću i obuću
uma - vrsta zemlje tamnosive boje kojom se ranije prala kosa
uvatil bezdir - uhvatio ga nemir, da se kreće, luta, skita
umurdari - usmradi, zasmrde
udži - još više
utrine - napuštene njive
umit - velika metla od granja za dvorišta
ugoveal - ukočio se, stoji bez pokreta
utavri - sredi alkoholom u pogrdnom smislu
uvošti - napije se da se ukoči
us'lmi - uprlja, sjajno od prljavštine

fuknu se - na brzinu utrča u sobu, njivu, livadu

celivuje - nesv. ljubi
cekićevi op'nci - pirotski gumeni opanci
cedilće - platneni povez za na ledja u kome se nosi hrana
crga - ponjava, ćilim
cocorće - feferoni, ljute papričice
cvolika - kvrga od udarca po kostima
cinka, civuk - slina iz nosa
crvilka - ruž za usne, rumenilo za usne, šminka
cvrs - čvrst
c'kli - gleda širom otvarenih očiju,
crvik - crv
cepouška - igla sa duguljastim otvorom za konac
carapasti - jede velikim zagrizom
cevči - pije bez mere
ciguljavo - providno, rastegljivo, žgoljavo

čipo - nemirno, prgavo u ponašanju
čarilo - žena lošeg izgleda
čišljak - izmet koji stoji na kiši
čovekalo - noćna ptica "zloslutnica" ima glas sličan reči "čovek"
čovne - udari predmetom po glavi
češljugar - vrsta ptice šarenog perja slična Zebi
čirikleja - cig. vrabac - naziv za radoznale i nemirne dečake
čivura - čaura
čovečle - mali čovečuljak
čulumka - privezak, loptica, kvrga, čelenka
čeperak - rastojanje od palca do kažiprsta
čelopek - mesto na pripeci, kamenito i izloženo suncu
čuknut - udaren
čevrljuga - ševa, vrsta ptice koja dosadjuje čavrljanjem
čelenka - kvrga od udarca po mekom tkivima, ili glavi
čis sapun - sapun za umivanje
čepe mu se - podsmevaju mu se imitirajući pokrete
čur - dim, izmaglica
čivtara - rita se, baca ćivte - noge
čepljati se - krevelji se, ruga se
čaldiše - udari klisu, udari po glavi

džamliče - zakera, stalno ponavljajući iste zahteve
džakole - galame
džipka - odskače, udarajući krajem o zemlju,
džaja - galama
džemedanče - jeleče, prsluk
džopaljće - stvari, bagaš

šprica­nje - davanje injekcije
šašće - šaša
šap - životinjska bolest, oduzetost nogu
šope­ljća - šišti kad govor, vrska jezikom,
šćembe - škembe, želudac, burag
ševte­lija - kajsija
štapci - delovi merdivana na kojima se staje
šikaljće - bacaljke, igračke od šaše kojom se baca kamenje
šplovirano - tirkizno
šupljar - šupljina u drvetu
štrapa - polako gazi
štrapće - tragovi od stopa
švrsne - udari prutem
šoljća - podsmehuje, služi za podsmeh
šilježe - jagnje staro godinu dana
šatri - hoda šireći noge
šobori - šum koji se čuje kad voda teče ili kad neko mokri podase
šlivar - šljivik
šiše - flaša
šamiče - marama za glavu
štrb - bez zuba
šljipča - trapavko, ne bira šta govori
špara - štedi,

Нема коментара:

Постави коментар