среда, 28. март 2012.

SREČKO TALDUDA

      SREČKO TALDUDA

      Počesto sam čul' kako mati na dete el' neći na nećega  reče:      - Bre, pravi si Talduda!
      Imaše u naše selo jed'n tak'v. Rodil se pitaj boga kude. Sade ga našli u šlivar u Slivovik golog i neomijenog. Podojili ga na ovcu i teka sas ovce i goveda poraste u Jorćinu kuću.
      Porasal čovek ko gorun. Mož' vola da turi na ramo i da ga nosi. Mož' mu rogovi sas duvanje ispravi. Mož' da mu rep iskube dok si trepnul. Beše sluga kod Nikolu i Jorku. Ruće kad raširi nebo zac'lne. Kad okne, drvja se savijaju dozem. Kad pojde pred goveda ne vlače ga goveda nego on nji. Kad se istrovi ovca, ne dokaruje ju nego ju donese. Ako se kola izvrnu nikoga ne oka, sam ispravi kola i toj puna. Mož' ustrupačći da preripi pasuljansći plot a on najvisok u selo. Kad pojde komto teb' čini ti se ima te zgmečka ko grmutku sneg. Može jedno ćilo rećiju da ispije na jednu gl'tku. Da te šibne jed'n put ima te uzem nakara. Ima da te zapotaji. Kuj smeje da ga sretne jebal si je čvorka. Sas pesnicu kamen belut'k stroši a u nos može da zagnjete mertečći ekser. Mož' i usijano železo da lizne. Mož' kvo očeš.
      Ako pritrebe da se nešto zakove ‑ tuj je Talduda. Ako trebe nešto da se iskopa ‑ tuj je Talduda. Ako trebe nešto da se podigne ‑ tuj je Talduda. Ako se govedo uštrklja ‑ Talduda če ga sapira. Ako neći poblesaveje u selo, Talduda če ga vata. Kude god trebe da se zapne, kude god trebe snaga ‑ tuj je Talduda.
      Ali, ako koza l'že ‑ mož' i rogovi da izl'žu. Beše ga stra ko nićeg nigde. Samo da mu podokneš on u šiše. Ne mož' ga stigneš komto Prekop.
      ‑ Nece bijes! Nece bijes! ‑ priča ko malecko dete i samo sitno trepče ko sojća na jugovinu.
      Ako mu dadeš da jede, kolko mu dadeš tolko izede. Dadeš mu cel' vurnjak i punu šerpu sas popošće, sve ima da otepa. I kad ga pitaš, dali je jel' on samo veli:
      ‑ Jede malko.
      Kolkogod da izede on veli ‑ jede malko. Ko mečava sve oma'a. Konj li je - ala li je? Vetar li je - snaga li je? Kad legne - ne diza se, kad se digne ‑ ne stiza se. Ni mu kreka - ni mu vreka. Jedna koza ‑ jedno legalo. Kolko ima - tolko mu i stigne. Poviš  mu i ne trebe.
      Ne vrevi mlogo, jerbo od vrevenje nema vajda. Samo znaje da sviri u duduk. Ako mu rekneš da sviri, tija cel božji d'n nema da  se mane.
      - Taldu ‑ dul ‑ du, taldu ‑ dul ‑ du ... ‑ dokle ne crkneš.
      - Daj duc da cvilim ‑ kad ti potraži, daj mu duduk pa si gledaj rabotu.
      A kad zasviri. Izdl'bin pa izdolek. Koža mu se na prsti oprudi od stiskanje. Stisne duduk če ga rasčevrlji. Svirne  tužno, pa t'nko, pa do nebo. Planina zaječi preko Redak, od Koritnjičće li­vade do Blaskun, od Nikoline livade do Cerak. Preko Crvenu stranu i ]itku pa Razbojnicu do Izvorsko i Provljeničko. Slivovčanji mož' u kolo da se vanu na sred Slivovik a Striževčanji u sred Striževac. Čuje se dorim i do Sredorek.
      A tužno sviri, mešina da te zaboli. Kad te proml'ne njigova svirka kroz kočine dorim proodi. Tužno ti je u mešinu, tužno u grbinu, tužno u nodje, tužno u ruće. Tužno ti č'k i na prsti.
      On numeje da vrevi s's usta, on vrevi s's duduk. S's njeg' ti mož' kaže kakvo mu je nadušu. Sam li je, u dušu kakvo mu je. Cveće  jeli šušljak. Dali mu se jede jeli pije? Dali je gladan jeli ožednel? Dali su mu sve koze na broj, eli nesu?
      Ljudi se podšoljćuju sas njeg a njeg boli pištolj. Ljudi ga gledaju naporačći a on se smeje. Ljudi mu se smeju i on se smeje. Ništa mu ne možeš a on ti ništa neče. Al' što čoveku dojde mora i da trpi. Svi su mislili zalos se rodilo ‑ pa če zalos i da umre.
      ‑ Očeš li da te ženimo, Srečko? ‑ pituješe ga Jorka.
      ‑ Oce malko! ‑ veli on.
      ‑ Za kvo očeš da te ženimo ‑ pituje ga Ziza.
      ‑ Oce malko pikacku da lebam ‑ pretrupi ga Talduda.
      Neje za smejanje, neje za vikanje. Bog si ga znaje kvo si praji i kvo si raboti.
      Kad pojde na oranje ko u lov na zajci da je poš'l. Ne mož da ga stigneš. Štrapa ko željća preko ugar. Poviš on gura plug nego što ga goveda secaju. Peklje se razvrzale i razletele na sve strane. Na glavu, odi retiju, nakačil nekak'v sklepan kačket. Koseljak ko trmčilo, svako vlakno na po jednu stranu se otrančilo. A beše malko i štrb. Veleše da je iš'l pri doktora ta mu r'gali nekve ložice po usta i više ne ide ni ako ga zaboli zub. Sam si ga izvadi sas gardje.
      ‑ Taldudo, ispisniče! Koji ti je andromoljac te se lindriš ko pičkurina? Teb bre izgleda sve pot'm'n. Ništa ti ne dostiza eli prestiza. Kol'ko ima tolko ti i dosta. Daj bre vrcni se malko na vam da vidimo ubav li si, da te proženimo nadve‑natri ‑ zajebava ga Vilča.
      Ovija se prozine i isc'kli sas oči u nji ko vapir. Pa se zazre ne mož se odvarkaju od njeg. Zinul ko kuče iz jendak.
      Podčuškuju ga, šoljćaju se s njeg, podrčkuju ga, podritkuju ga, čepe mu se, dok se ne uplaši ili dok se na razbesneje. A t'g bolje begaj nego da si poblizo, jerbo če ti jede dupe banicu bez leb. Ima da jedeš nemijen i da razduvuješ ćisalo mleko.
      Talduda je bil mlogo vredan čovek. Trči jadan ne skadžuje se. Gde ga ne seješ tuj nikne. Ako se skutaš u gabrak da se posereš još nesi ni prdnul, on izlezne od negde. Kvo raboti i kvo traži, jebem li ga. Ako nešto očeš da š'pneš nekome, on izlezne od negde i sve čul. Kako je čul pitaj boga! Sve razumi ali neje zagulen nego dobar. A dobar ti je isto ko i zamlaten. Ako misliš da je zamlaten, zajebal si se. Ako misliš da je pametan pa si se zajebal. Ako misliš da je obadve još poviš si se zajebal. Ne može toj da se napiše ni u knjidje. Toj je nekvojete koje se nezna.
      Zavalija. I ono oče da se prca. A mož li se kozi koje se neje prcalo.
      - Deda Majene, deda Majene, posejem ti se na jedžbik ko mače na puzdej - veli Talduda - i posra se na čoveka ko ništa. Neznam da li i zavredžuje čovek drugo, nego da ga usereš ko pupunj'k jerbo za nikak'v kur'c i neje. Zamlaten cel svet. Sve moj do mojega. Boli njega, misliš, čuk za svet okol' njega. Pua uz vetar i niz vetar. Odnel ga vetar. Jebal lud zbunjenog te se rodil zamlaten. Slamčica mu visi na doljnu usnicu a kapa obrnuta na dvanajes sati. Sas štrapće meri vreme.
      Talduda, toj ti je zakon odi prirodu i od boga. Zakon da kvo te kuče zalaje kad se rodiš laje te dok ne skapeš.

Нема коментара:

Постави коментар