среда, 28. март 2012.

KAKO SU SE VOLELI STOJKO I STOJILJĆA

         KAKO SU SE VOLELI STOJKO I STOJILJĆA

       Neli ti reko, ako oč' da se umočaš ‑ močaj uz vetar! Al' bulča je bulča ‑ pritupavč'k! Nema pozačukan čovek odovde do Čuklenik i do Kusu Vranu. Sukledndža! Dibidus zapljeskan. Odeše po braništa i zbiraše gnjezdala. Vidi ga, nanu mu jebem, podzem  napraveno. Nosi tojagu, na mazguljač ideše po trijes metra. Dole čulumka ko pesnica a nasred izmaznjena sas srču. Cinka zelena visi mu do bradu. Kosa grčkava, guša istrčala k'o na goluba gurgusara. S oratenje se  zanosi ko muda u kosidbu. Prpče pola sat dok kaže jednu reč. Nikoj ne razbira kvo priča. Izmrmulji ga pa si gledaj rabotu.
      Vele - neje se ni rodil. Našli ga u šlivar uz slivu sas pokrovac prekri­jen spi na sneg. Oči iskokolil ko da je iz rasol izlezal. Vidi u vrtoušku da udene usred noč na mesečinu.
      Onaj stvar mu t'g bila pola metar. Jebem li ga sa kolka je. Zatoj ga i zovu Stojko. Stojko sas golemog Stojka.
      Služeše za podšoljćuvanje na cel' srez Belovodsći.
      Kad se natrese i naparasi sas iscepeni dronci - stra' da te uvane. Orej da mu ne uzneš iz ruće. Natrese breveneci kratći do  kolena pa na tregeri. Košulja prtena, neznaš kude neje zakrpena. Us'lmila se na laktovi, us'lmila se na gušu. Smrdi k'o por. Kad  te zapune ko da si se natkvesil nad nužnik.
      Zubi konjesti isceril ko vapir, a usnice ko na toplodolskog  basadžiju. Dolnja usnica se otromboljila ko po celu noč da duva u bas. Konj da visne. Da ti se leb ne prijede dva d'na.
      Kad trči, ko da če mu nodje otpadnu, a ruće maa ko rašrafen. Jebem mu zakon, nastaven ko klaneta. Na dupe zaloga ko kuskun na magare. Mog'l je ustrupačći i magare da preripi.
      Mog'l je da jaša magarišta, konji, goveda, koze, svinje, ovce pa jašaše i kučišta. Kad se ukači na neku životinju ne mož se jadna otarasi od njeg. Pena voj na usta izlezne. Vele, i da je jebaval nekvu kravu 'eli kozu, neznam. Kad voj ga surdukne ona  izrove 'eli izvreka. Možda je, nane li mu ga, kuj ga znaje.
      Jureše i vataše udovice, raspuštenice i onoj što za nikak'v kur'c neje bilo. Babešnjori ga raneoše sas banicu i ćiselinu. A  on bre izr'ga ko da je imal veštačko djubre u op'nci. Izr'ga visok ko jesika. Izmazni se pa poče i ubav da bude. More i proorati. Poče se vrlja sas pamet. Priča, prevrskuje, ali sa ga, brate, mož i razbereš.
      Ali, vele, na ćoravog orla bog pravi gnjezdalo. Pogle ga sa. Da prostiš, ko da toj neje on.
      T'g se zagleda, tijajete u Stojiljću na Pasuljanci.
      Stojiljća, doduše, ne beše za vrljanje, dorim arna domaćinska, kap'klija. U petnajes ko da imaše dvajes i dve. Krupnačka, okrugla, ubava u lice. Vedže ko upisane, usnice malko popunačće. Oči crne ko uglen a kosa razvrljana na sve strane. Grudi punačće, okrugle i pomalko šiljave. U slabinu mož ju, bogami, prevatiš sas jednu šaku.
      Dupe  pogolemačko, ko zevnja Rusija a nožice ko sl'pci.
      Stoji pravo. Ali kad pojde i kad klimne sas dupe, njojnini brat crcaše od sram. Klimka se, da prostiš, ko da se onodi sas takvojete uz put.
      As'lna  beše ali neje bila ak'lna, čini mi se. Čim se ona podvati sas ovogajete, kvo da ti pričam.
      Gde si videl da od govno mož' mandža da bude pa i od blesavog čoveka pametan. Kad je nešto rečeno nakrivo da ide teka i ide i mož si dupe odereš.
      Zagleda se i Stojiljća u Stojka. Kvo li im bi, mater li im jebem. Zacopaše se jedno u drugo ko pračetina u tikvu.
      ‑ Oč' li me droljo, oču te goljo ‑ reče ona uglavnom, i klisnu za njega.
      Uokaše se njojni jednu noč pot'vnin i t'g ona i Stojko štukoše, ko podzem.
      Projdoše dve tri godine, njojni ju prežališe.
      Kad, da vidiš bate, jed'n d'n od Beloornicu ide auto sas švapsku registraciju. Svirka li svirka.
      Kad  zadzrnu malko, učini mi se, ko da su oni dvojica. Ama  jok, mora da mi se učinilo. More, pa se zadzrnem, ama b'š oni i nikoj drudji.
      Stojko, oblekal belo odelo a Stojiljća šploviranu aljinu nabrčkanu okol nodje. A sise istresla, da te živ sram izede.
      Na sokak otvori vrata Stojko, izleze, pa na nju otvori  vrata. Bl'snu se butina ta mi žm'rci projdoše dorim do kočine,  pa štrapnu na štiklu od dvanajes santima.
      Jebamu mater, kvoje s'g ovoj?
      Oba orate švapsći. Mrljave nekvo, ništa ne razbra.
      ‑ Bite! Bite! ‑ veli Stojko.
      ‑ Vala i ja bite ‑ mislim si usebe ‑ i toj triput na otavu što dokara iz Vujnove Padine.
      Nastade džakolenje do sred noč. Svi se izpozdravljaše i  iscelivuvaše i sas Stojka i sas Stojiljću. Slaviše Stojiljćini četri d'na.
      Četvrti  d'n, da ga jebem, sve pojde nazadačći. Skaraše se Stojko i Stojiljća.
      ‑ Maće ti ga nabijem blesavo i kurvinsko, da te tam ne odvedo i na Švabe ne prodava, na mojega bi bila sa gospodja i vozila bi se na mojega! ‑ oka Stojko.
      ‑  Kvo bi ti vredelo da ja nes'm tela i a nes'm imala ovujete stvar ‑ pa se vati, da prostiš, za sramotno.
      - Uzmojega de! - oknu Stojko.
      - Ovoj trebe da celivaš, jerbo je toj za tebe svet'c sas bradu. Ali i toj nebi bilo teka da ja nes'm volela da se onodim sas svi redom, neje mi bilo za pare ‑ oka Stojiljća cela mala dz'vni od okanje.
      Stojko zapeni s usta ko vepar. Grabnu kosu, tam'n nakovanu i naostrenu pa oknu:
      ‑ Jebem li ti krv kurvinsći u pičku! Jebem li ti sisu materinu, koja te odoji! S'g če ti pokažem, kako mož Stojka, siroče, da zajebeš ‑ oka Stojko pa razlama.
      Razbegaše se komšije, kokošće i pceta. Suknu se Stojko ko besno kuče. Zabode kosu sas vr' u Stojiljćinu mešinu. Ona se uvati za mešinu, preblede ko kreč u lice i bez da lelekne smandrlja se u jenda'k pri put.
      Sve se ućuta: i čoveci, i živina, i stoka - ko pred grad.
      Stojiljća leži sas kosu u mešinu, šplovirana aljina ukrvavena a oči otvorene komto nebo, ko da vele:
      - Što teka!
      Što je teka? Jebem li ga kuj ga znaje!
      Stojko uze kosu, izvadi je onaka krvavu, pa otide do drvnik  u dvor. Izvadi pred svi onuja stvar, da prostiš, ko na magare, turi ju na trup i fiknu ju  sas kosu.
      Šiknu krv ko na vrelo kad izbije grlo. Krv žeška ko ćipeč voda. Poprska cel' drvnik. A on leže ukoči se i da m'kne. Utenči se za pola sat. Samo jedva kroz zubi i on reče:
      - Što teka!
      Jebem li ga bre, neznam ni ja a neznam koj' znaje. Neći sigurno znaje. Neći ima tolko pamet da znaje.
      - Što, teka!

Нема коментара:

Постави коментар